Guvernul a aprobat memorandumul privind susţinerea a 4 scheme de ajutor de minimis pentru programele dedicate înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor

Guvernul a aprobat, în şedinţa de astazi, 2 iunie 2016, memorandumul privind susţinerea a patru scheme de ajutor de minimis pentru programele de incurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, primele din cele zece programe naţionale adresate antreprenorilor în anul 2016.

Cele patru scheme de minimis sunt concepute ca programe multianuale până în anul 2020 cu finanţare de la bugetul de stat, iar selecţia beneficiarilor se face prin inscriere anuală, în limita bugetului alocat fiecărui program, prin legea bugetului de stat.

Schemele de minimis iniţiate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi gestionate de Oficiile Teritoriale pentru IMM şi Cooperaţie sunt elaborate pentru anul 2016, cu posibilitatea prelungirii pe următorii ani. Acestea sunt:

 • „Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă” – în 2016 acest program are un buget alocat de 21,049 milioane de lei. Se estimează că 156 de operatori economici vor beneficia de acest program, al cărui obiectiv este sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare. Schema de finanţare: alocaţie financiară nerambursabilă de maximum: 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei.
 • „Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri” – în 2016 are un buget alocat de 22,7 milioane de lei, estimându-se minimum 501 beneficiari. Obiectivul programului este să contribuie la dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor, stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea accesului tinerilor la sursele de finanţare. Schema de finanţare: – alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri;
 • „Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” – în 2016 are un buget de 500.000 de lei, preconizându-se minimum 10 beneficiari. Obiectivul programului este să stimuleze şi să sprijine demararea şi dezvoltarea structurilor economice private înfiinţate de către femei, prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare. Schema de finanţare: alocaţie financiară nerambursabilă de maximum: 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 50.000 lei.
 • „Programul pentru organizarea Târgurilor IMM-urilor” – în 2016 are un buget de 3 milioane de lei, estimându-se un numar de 600 de operatori economici beneficiari ai acestui program. Obiectivul programului este promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimularea şi susţinerea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor româneşti. Schema de finanţare: alocaţie financiară nerambursabilă pentru decontarea cheltuielilor IMM aferente participării la târg.

Ajutorul de minimis se acordă sub forma unor alocaţii financiare nerambursabile (AFN) pentru rambursarea cheltuielilor eligibile propuse prin planul de afaceri şi aprobate n cadrul etapei de verificare şi certificare a cererilor de rambursare a cheltuielilor, iar prin programele destinate târgurilor se acorda ajutor de minimis constând în rambursarea cheltuielilor cu transportul şi cazarea participanţilor.

Ca efecte ale implementării schemelor de minimis pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor se preconizează creşterea numărului IMM-urilor nou înfiinţate şi creşterea numărului locurilor de muncă nou create şi menţinute cel puţin până în 2019.

Schemele de minimis pentru sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii implementate prin 10 programe naţionale sunt bugetate pentru anul 2016 cu suma de 159,490 milioane lei, alocată pe fiecare program după cum urmeză:

 1. Programul naţional multianual de microindustrializare –  60.890 mii lei
 2. Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural –  25.900 mii lei
 3. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă –  21.049 mii lei
 4. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START – 17.000 mii lei
 5. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi –  22.700 mii lei
 6. Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor mici şi mijlocii  – 3.000 mii lei
 7. Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM  – 500 mii lei
 8. Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului  – 890 mii lei
 9. Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii – 504 mii lei
 10. Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri  – 7.057 mii lei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *