Datoriile către bugetul de stat

La data de 31.03.2016, 144.829 de contribuabili mici şi instituţii publice, cu restanţe mai mari de 10.000 lei înregistrează obligaţii fiscale totale de 77,11 miliarde de lei, din care 19% (14,65 miliarde de lei) sunt arierate recuperabile, iar 81% (62,46 miliarde de lei) reprezintă arierate nerecuperabile.

Arieratele pentru recuperarea cărora ANAF a întreprins unele măsuri de colectare dar, din cauza diverselor procedurii administrative, stingerea lor este amânată, intră în categoria “arieratelor incerte”. Aceste arierate pot fi:

  • creanţele fiscale pentru care s-a formulat contestaţie;
  • creanţele fiscale pentru care ANAF a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă;
  • creanţele fiscale stabilite prin estimarea bazei de impunere de către inspecţia fiscală;
  • creanţele fiscale ale contribuabililor pe care ANAF i-a declarat inactivi;
  • creanţele fiscale stabilite prin decizii de impunere din oficiu.

44,2% (6,47 miliarde de lei) din totalul arieratelor recuperabile ale micilor contribuabili reprezintă arierate certe, pentru care există certitudinea recuperării, la data publicării prezentei.

În categoria arierate nerecuperabile se înscriu obligațiile fiscale pentru care diferite constrângeri legale opresc ANAF de la inițierea sau continuarea măsurilor de executare silită. Din aceasta categorie fac parte:

  • obligațiile fiscale ale contribuabililor pentru care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei (Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare);
  • obligațiile fiscale ale contribuabililor pentru care s-a instituit administrarea specială;
  • obligațiile fiscale ale contribuabililor pentru care executarea silită este suspendată conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
  • obligatiile fiscale ale contribuabililor pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate fără venituri sau bunuri urmăribile, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Începând cu anul 2016, contribuabilii mari și mijlocii aflaţi în insolvenţă au fost reîncadrați în categoria micilor contribuabili.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *